Kita

2016 m. rudens semestre VDU Lietuvių filologijos studijų programos 4 kurso studentė Gabrielė Virbickienė atliko praktiką projekte. Ji analizavo pastoviųjų junginių vartosenos ypatybes. Šio tyrimo pagrindu 2017 m. VDU parengtas ir apgintas bakalauro darbas „Lietuvių kalbos frazeologizmų gramatinis variantiškumas: tekstynu paremtas tyrimas“ (darbo vadovė – dr. Jolanta Kovalevskaitė). Su bakalauro darbo išvadomis galima susipažinti čia.